معرفی

احتراماً به استحضار می رساند، شرکت سروش آسایش ایرانیان نماینده رسمی بانک ملی ایران در راستای بازاریابی و صدور کارت های چند منظوره بانکی و راه اندازی شبکه تخفیف هوشمند بانکی فعالیت می نماید و سیستم های مبتنی بر کارت و استفاده از تکنولوژی های مختلف کارت های چند منظوره بانک ملی ایران ضمن استفاده تبلیغاتی بسیار اثر گذار نزد مخاطب، می تواند بستر بسیار مناسب و قدرتمندی جهت مدیریت ارتباط با اعضا نیز باشد. طراحی و تولید کارت های چند منظوره مانند کارت شناسایی اعضا ، کارت تخفیف، بن کارت ، کارت هدیه ، کارت اعتباری در شبکه بانکی و شتاب، تنها بخشی از خدمات کارتهای چند منظوره در حوزه سیستم های پرداخت الکترونیک و مبتنی بر کارت می باشد.