سازمان‌ها

سازمان‌ها

شرکت ها و سازمان های معتبر می توانند کارت شناسایی اعضای خود را به کارت چند منظوره بانک ملی ایران تبدیل نمایند و از خدمات این کارت به شرح ذیل استفاده نمایند:
- اتصال کارت به حساب کانون جوانه های بانک ملی ایران
- دریافت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز متصل به شبکه شتاب
- انتقال وجه به دیگر کارتهای عضو شبکه شتاب
- دریافت رمز اول و دوم کارت و تغییر آن توسط دستگاه خودپرداز بانک ملی
- خرید از کلیه پایانه های فروشگاهی(POS) عضو شبکه شتاب(شاپرک)
- پرداخت قبوض (برق،گاز،تلفن،آب و...) توسط دستگاه خودپرداز یا درگاه اینترنتی
- برخورداری از خدمات اینترنت بانک،تلفنبانک،USSD،SMS ، سامانه بام
- طراحی اختصاصی و چاپ لوگو سازمان بر روی کارت
- چاپ عکس و استفاده از کارت بعنوان کارت شناسایی
- چاپ اطلاعات مورد نیاز سازمان (نام،نام خانوادگی،شماره پرسنلی،کد ملی ،گروه خونی و...)
- قابلیت استفاده از خدمات حضور و غیاب
- خدمات کنترل تردد خودرو به پارکینگ
- خدمات سلف سرویس(بوفه مدارس)
- خدمات پرونده الکترونیکی و پرونده بیمه الکترونیکی اعضا
- خدمات بن کالا و خدمات
- خدمات استفاده از کتابخانه
- خدمات صدور معرفی نامه الکترونیکی و صدها خدمات دیگر
- استفاده از شبکه تخفیف هوشمند بانک ملی ایران در سراسر ایران

برترین تخفیف‌ها